Teixit associatiu a Fogars de Montclús

Font: 
pas
Text publicat per: 
Salvador Vilà

Moviments i iniciatives socials destacables: Societat de Caçadors de Fogars de Montclús i Campins, Associació Cultural Saüc, Associació de Fogars de Montclús

Casals populars i centres cívics, culturals: Local Mariona, a Mosqueroles, Casal de la Costa, a la Costa de Montseny (Els dos són propietat de l’Ajuntament.)

Any: 2008