Ses Coves

Dilluns, 26 octubre, 2015
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
PAS
Text publicat per: 

El nom del llogaret prové de les cavitats que es troben pels voltants. Algunes d’aquestes són coves artificials prehistòriques i actualment moltes de les coves són utilitzades com a magatzems, cotxeries, galliners i estables.
En aquest llogaret hi trobam una sèrie de cases importants, com les de Can Matet, Can Tiana, Cas Gorrió, Can Soler, Can Rom o Son Vidal. A més, és curiós l’espai que conté el cup i el celler de Son Vidal: a la roca natural, s’obre una balma que és ocupada pel cup de vi, excavat dins la roca i recobert de pedra viva; més endins de la cavitat, s’hi conserva encara una premsa de vi de dues espigues. A la dreta de l’entrada de la cavitat, hi ha un portal de llinda obert en un mur que tanca una balma, a manera prehistòrica.