Punts d'interès i patrimoni de Castell de Mur

Dimarts, 13 desembre, 2011
Font: 
pas

Conjunt del castell i església de Guàrdia

Situat a l’extrem d’un serrat, damunt del poble actual, es localitza el castell i l’església de Sant Feliu de Guàrdia. La primera referència documental del castell és de l’any 1012, forma part de la tipologia de castells de frontera i té una funció clarament militar. La construcció, situada en una plataforma allargada de la roca, consta d’una torre, al costat nord, de planta triangular amb dues portes a la façana oest: una, situada al nivell del primer pis, i una altra, construïda posteriorment per a facilitar l’accés a peu pla des del pati. En un segon nivell, s’identifica una finestra oberta a la façana nord. Un altre element arquitectònic important és un mur de tancament situat a la banda est de la plataforma amb cinc obertures que miren a la conca de Tremp. Al mateix serrat, però en direcció nord, es localitza l’església de Sant Feliu de Guàrdia, la tipologia constructiva situa aquest edifici en una cronologia altmedieval, i la seva situació permet relacionar-la clarament amb el castell i l’antic nucli poblacional de Guàrdia. L’edifici, d’una sola nau amb coberta de volta de canó, destaca per la decoració de la façana absidal que consta d’un fris d’arcuacions llombardes.

Curiositats del poble

Encara es conserva el molí d’oli del poble, amb maquinària moderna, que funciona els mesos d’hivern. També és destacable el safareig, situat als afores del poble, al camí que va a l’ermita de Sant Sebastià.