Personatges populars de Senija

Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

Batiste Mut

Una persona important per la poble ha estat Batiste Mut, el pare de Maria la Muda. Era un home d’esquerres que sabia escriure i llegir i ensenyava als xiquets del poble per les nits. L’alcalde d'aleshores, encara que era de dretes, el va deixar donar classes. Per la seua condició de roig la seua filla conta que el van tancar a la presó d’Oriola on va estar 22 mesos i va coincidir amb el poeta Miguel Hernández. Hom diu d’ell que escoltava la Radio España Independiente, més coneguda com La Pirenaica, que informava de l’estat del bàndol roig.

 ,

També conten que va conèixer la Pasionària a Madrid. Batiste estava amagat a una trinxera i en guaitar va veure una dona que portava una bandera blanca i anava cantant la internacional sota les bombes, relata la ,llegenda.

 ,

Éxtret d'una reunió social realitzada a Senija. Participants: