Personatges

Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

Personatges

La bellesa del seu paisatge i la seva vida afable, senzilla i econòmica van captivar, ja a la fi del s. XIX, l'interès d'artistes i de bohemis, entre els quals cal destacar al propi Arxiduc Lluis Salvador d'Àustria, el compositor Manuel de Falla, els pintors Santiago Russinyol, Junyent i Matti Klarwein, entre d’altres molts contemporanis. Els poetes Robert Graves i Laura Riding, escriptors com Saturnino Calleja, conegut pels seus contes, Julio Cortázar, Gabriel Garcia Márquez o el mallorquí, Joan Alcover, alguns dels quals decidirien quedar-se per a la resta de les seves vides. D'això dóna testimoniatge un recorregut pel cementiri local.

Dels propis personatges de la vil·la: Joan Mas, escriptor, i Felip Bausà, mariner que dibuixà els mapes de ses Antilles.

 ,