Patrimoni de Santa Eugènia de Berga

Dimarts, 6 desembre, 2011
Font: 
pas

La joia arquitectònica d’aquesta població és, sens dubte, l’església. Però hi ha altres edificis d’interès patrimonial, com ara el casal de Sala-d’Heures (no visitable, situat a la banda est del poble), construït als anys trenta i d’estil neoromànic. La construcció original disposava de la capella de Sant Joan d’Heures, d’estil romànic i documentada des del s. XIII –que encara es conserva–, i d’una torre que va sobreviure a les inclemències dels anys fins que el 1937 s’esfondrà a causa de la construcció d’un refugi subterrani, bona part de les seves pedres es van destinar a reformar la capella. De Santa Eugènia de Berga també cal destacar l’antic Ajuntament i l’edifici que acull la rectoria i una farmàcia i que és un dels més antics de la població, disposa d’una arcada d’accés a l’interior feta a base de brancals de pedra que data del s. XVIII. L’actual ajuntament va ser construït l’any 1994 al solar que havia ocupat anteriorment el convent de les germanes dominiques del pare Coll (actiu de l’any 1886 al 1960). També és rellevant l’Hostalet del Bulló, una masia construïda l’any 1565 que, a més de funcionar com a hostal, va esdevenir la primera botiga de queviures del poble, antigament era coneguda com a mas Castanyer de la Creu, ja que és a prop de la creu del camí ral que va de Taradell a Vic i de la via romana que va de Besalú a Barcelona. Aquest va ser un lloc de reunió de l’Ajuntament de les Masies de Taradell entre els anys 1820 i 1831. Així mateix, al carrer Canigó hi podreu trobar una casa que també havia fet d’hostal: can Tuneu. Però si aquest edifici crida l’atenció és perquè a la llinda de la porta hi ha esculpides les figures d’un sol, una lluna, un dimoni i una creu sobre un triangle, i això només vol dir que algunes de les persones que hi havien residit havien tingut alguna cosa a veure amb les pràctiques espiritistes. Contràriament, can Comella, habitatge que fa xamfrà amb el carrer del Call, té una creu de fusta que formava part del recorregut dels viacrucis que antigament es feien el diumenge de Rams i el Divendres Sant, aquesta casa té una llinda a la porta d’entrada que és de l’any 1690. Finalment, cal citar les masies de Plantalamor, el Gener, el Genís, Fontanelles i el mas Mitjà.