Paratge Natural "El Mollet"

Diumenge, 14 maig, 2017
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
Neus Andreu
Text aportat per: 

Paratge natural “El Mollet”

 

Al nord- est del terme municipal de Sant Joan de Moró, un poble de la província de Castelló i de la comarca de la Plana Alta, es situa el paratge natural municipal “El Mollet”, amb una superfície total de 114.606 ha. El seu enclavament posseeix importants valors ecològics, paisatgístics, historicoculturals i relacionats amb els usos recreatius. Es tracta d'una gran superfície natural relativament ben conservada a poca distància de la capital de la província.

 

Els terrenys que formen aquest paratge natural es troben en les partides de Tossal de Mollet, Mas de Mollet i Coll de les Saleres. Delimita amb el Mas de Panero i Camí de la Serra pel nord, la partida Roca Rocha, Mas de Mollet i Coll de Marsella pel sud, amb camps de cultiu i terreny forestal privat per l'est i amb la partida de l'ermita de Sant Miquel per l'oest.

Geomorfològicament, s'inclou en un conjunt d'alineacions muntanyoses paral·leles al litoral, separades per valls molt àmplies, de fons aplanat i farciments de materials recents.

 

Patrimoni cultural

Dins del paratge podem trobar quatre jaciments arqueològics catalogats, que són el 'Bustalet','Les pedregoses','el Montnegre- El collet' i la muntanya Mollet. Aquesta última es tracta d'un antic poblat fortificat medieval que té la consideració de Bé d'interès Cultural.

 

Flora

En quant a la vegetació del paratge, està formada per carrascars ( Quercetum rotundifoliae), pinedes denses naturalitzades, on les espècies dominants són el pi blanc (Pinus halepensis) i el pi roig (Pinus pinaster).

En l'estrat arbustiu s'identifiquen el llentiscle (Pistacia lentiscus), l'alborç (Arbutus unedo), el margalló (Chamaerops humilis), el matapoll (Daphne gnidium), l'aladern de fulla estreta (Phillyrea sngustifòlia), l'ullastre (Olea europaea vaar sylvestris) i el coscoll (Quercus coccifera).

El fet de que existisca una geologia silícia dóna lloc a la presència del bruc (Erica arborea) i el tomaní o cap d'ase (Lavandula stoechas).

En les zones més humides encontrem el baladre(Nerium oleander), la heura (Hedera helix) i la murta (Myrtus communis).

 

Fauna

En el paratge destaquen diferents espècies d'animals que tenen una distribuvió situada a zones de major altitud com el pit roig (Erithacus rubecula), el pica soques blau (Sitta europaea) o el pigot graser gros (Picoides major).

També hi trobem l'aligot(Buteo buteo), el gamarús (Strix aluco), el xot (Otus scops),el duc petit (Asio otus) o l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus). Aquesta última està inclosa en al catàleg valencià de fauna amenaçada en la categoria de vulnerable.

 

Visita al paratge

Per arribar a el paratge, en l'extrem oest hi ha un camí que comença del camí de Sant Miquel i es dirigeix cap a la partida Coll dels Saleres en direcció sud. Es poden recórrer diferents sendes en aquest paratge com ,per exemple, el tram GR-33, la “Ruta del Tossal de Mollet”,”Ruta Mirador del Frare” o la ”Ruta Ermita de Sant Miquel”.

 

Finalment, hem de recordar que tots tenim el dret de disfrutar dels espais protegits i ,per tant, també tenim l'obligació de conservar-los.