L'activitat econòmica a Benassal

Dimarts, 28 febrer, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

ACTIVITAT ECONÒMICA

Es caracteritza per la diversificació. Avui en dia ningú no viu només de l’agricultura, i la majoria dels camps estan abandonats. Benassal és un dels pocs municipis de la comarca on podem trobar avellaners, ací és el conreu principal, després d’haver substituït els cereals als anys seixanta. Pel que fa a la ramaderia, trobemexplotacions de ramat porcí i oví. Empreses relacionades amb aquests sectors són la Cooperativa Agrícola Benasalense, la fàbricade formatges, les indústries càrnies i l’escorxador de conills. Altres empreses que hi trobem són: la planta embotelladora d’aigua, els tallers elèctrics i de fontaneria, les quadrilles d’obrers i el nou

sector d’energia solar. El turisme s’ha desenvolupat al voltant de l’aigua mineromedicinal recomanada per a les malalties renals. Elbalneari disposa d’una infraestructura adequada per a acollir unbon nombre de visitants, però un dels problemes principals ésl’estacionalitat. En els últims anys a més s’han obert algunes cases de turisme rural.