l'Activitat econòmica a Albocàsser

Divendres, 2 març, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

ACTIVITAT ECONÒMICA

Les fonts econòmiques tradicionals eren l’agricultura i sobretot la ramaderia, la qual va afavorir l’esplendor econòmica i cultural durant els segles XIV i XV per l’exportació de llana cap a la Toscana. Tot i que a la vora del poble o dels casalicis dels masos sempre hi ha hagut horts, l’agricultura tradicional ha estat la tríada mediterrània: cereal, vinya i olivera. En l’actualitat continua l’agricultura, sobretot ametlers i oliveres, i alguns hortets d’autoconsum. A més, hi trobem petites indústries tèxtils, alimentàries, de mobles, tallers metàl·lics i de vidre i serveis turístics.