La vegetació de Benafigos

Diumenge, 18 desembre, 2011
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas

La vegetació a les zones altes.

El clima i el rellu condicionen la vegetació natural de Benafigos, abans i encara ara es pot trobar una vegetació dominada pel bosc de carrasques, l'alzinar o carrascar és un bosc format per arbres i arbustos de fulla més o menys ampla(planifolies) persistent i dura(esclerifòlies) que dificilment superen els 10 metres d'altura mitja, l'arbre dominant és l'Alzina(Quercus Ilex Ilex) de fulles llergues i l'ad'aglans dolços(Quercus Ilex Ballota) de fulles arrodonides i peludes per l'anvers.

Els arbustos associats al carrascarsó la mareselva(lonicera implexa) el roser salvatge i l'aladern(Rhamnus alaternus)l'esparrec silvestre el marfull(Vivurnun Tinus) i el rusc.

Actualment el pi blanc (Pinus halepensis )i en menor mesura el pi negral i el pi albar solen se els arbres dominants en les masses forestals del terme de Benafigos.A més l'expansió dels pinars també ha sigut afavorida per les replantacions i disminuir la competència desbrossant les plantes del voltant