LA FONT DELS POLLETONS

Divendres, 1 juny, 2012
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
Jaume Mora

Aquesta font està situada a la propietat de Can Plana, a l’indret conegut amb el nom de Polletons. S’hi té accés pel camí que de can Plana i Can Nonell de la Serra, que enllaça amb el camí que de Collsacreu va a la casa Nova de Pibernat.

És un naixement d’aigua natural, envoltat d’uns grossos castanyes, situat a sota el camí abans descrit i per tan una mica difícil de trobar si no es coneix. Com a referència trobarem un camí de desenbosc que surt del principal i la font és a sota mateix.

L’aigua es recollida per un galet de ferro, que s’aguanta en una petita paret de pedres i abocada a uns 30 centímetres de terra. Es troba a una alçada de 398 metres sobre el nivell del mar i està orientada al nord. L’any 1983 s’hi va fer una petita paret i s’hi va col·locar unes rajoles amb el nom de la font, avui mig trencades.

A la banda de sobre la font, hi ha una plantació de pins joves, i abans era plantat de vells castanyers que servien per a recollir les castanyes en la seva època. Anys enrera aquestes terres havien estat pineda i també vinya. El nom del Polletons, el trobem escrit també en la forma Pinyetons i en el localisme Poietons.