Grup de Defensa del Ter

Ubicació: 
Font: 
Àngel Ferrer

El Grup de Defensa de Ter (GDT) va néixer fa més de 20 anys com a Entitat Ecologista i Naturalista, sense ànim de lucre, sensibilitzada pels problemes de contaminació i sobreexplotació del riu Ter i la seva conca, a causa fonamentalment de l'acció humana. Actualment el nombre de socis és de gairebé 700. Els objectius globals del GDT són, d'acord amb els seus estatus:
Conscienciar / sensibilitzar a la població sobre temàtiques mediambientals I Planificar / executar accions relacionades amb la millora, coneixement i respecte pel medi ambient.
Aquests objectius originals han anat variant i localitzant en problemes o temàtiques més o menys concretes, i sostinguda gràcies al voluntariat exercit pels seus membres.
La praxi diària i la pròpia dinàmica generada pel grup han comportat una definició cada vegada més gran dels objectius de l´entitat i alhora han fet possible la diversificació dels seus àmbits d'actuació i la reformulació de les seves estratègies.