Flora i Fauna de Fogars de Montclús

Temàtica: 
Font: 
pas

Arbres singulars dins el terme:

Avets: Passavets i can Casades.

Avet i faig: l’Abraçada.

Faigs: turó de Maçaners, pantà Gros, d’en Ramis i el Convent.

Castanyers: la Trüna.

Roures: Ridaura.

Boix grèvol: pla de l’Espinal i pla de Morou.

Alzina surera: Figueroles (singular per l’altitud on es troba).

Cirerer: can Pinyoca.

 ,

 , , , , , , , , , , , Fonts més anomenades: font de les Nàiades, font Ferrussa, font Fresca, font de l’Arboç, font del Briançó, font dels Avellaners, font de Passavets, font Fosca, font Calenta, font del Frare, font de la Teula, font del Cirerer, font de Profit, font de Cal Guardià.

 ,

 , , , , , , , , , , , Roques més conegudes: roc Ramon —anomenat abans roc d’en Corbera—, roca Mugronera, roca del Moro, esqueis de Santa Helena.

 ,


Text redactat per : Salvador Vilà , , , , Any: 2008