Finca Pública Son Fortuny

Dilluns, 26 octubre, 2015
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
PAS
Text publicat per: 

Son Fortuny, avui migpartida, era la possessió més gran del municipi d’Estellencs i s’estén pel vessant de tramuntana del puig de Galatzó (1.027 m). Ocupa la part més elevada del terme amb un 40% de la
superfície municipal.
La gran superfície de la finca (663 ha) va propiciar-ne la seva divisió en grans extensions de límits a vegades difícilment identificables pels visitants, un cop abandonada la seva explotació.
L’any 1981 el Consell Insular de Mallorca va adquirir-ne una franja de 283,5 ha situades a la part meridional i manco productiva de la finca. Aquesta part fou declarada d’Utilitat Pública el 18 de maig de 1983.
Disposa d’una àrea recreativa i un petit refugi obert (Ses Serveres).