Festes de Taradell

Dimarts, 6 desembre, 2011
Ubicació: 
Font: 
pas

Festa Major de Sant Sebastià, 20 de gener

Festa dels Tonis, mitjan mes de gener

Festa Major de Sant Genís, 25 d’agost

Festa Toca-sons, 25 d’agost

Fira de Santa Llúcia, diumenge més proper al 13 de desembre