Fauna i flora

Dilluns, 24 maig, 2010
Temàtica: 
Font: 
pas

La vila de Sant Joan, situada al prepirineu gaudeix d’un clima mediterrani de muntanya, fet que significa una major pluviositat i menor aridesa. Com a conseqüència, la flora d’aquest indret es caracteritza per ser una barreja entre una vegetació mediterrània i vegetació de muntanya, caducifòlia.

Les espècies arbòries més comunes són el roure martinenc, el pi roig i en zones més obagues el faig. A destacar també la vegetació de ribera localitzada vora de rius o rierols com el salze, el vern , el pollancre o l’om. Pel que fa a la vegetació arbustiva, trobem el boix i el bogar. Com a vegetació més endèmica cal remarcar l’Herba de Sant Benet, l’Herba de les encantades, la repalassa, etc...

Fent èmfasi a la fauna, la zona al voltant de Sant Joan és molt rica en aquest aspecte donada la important ubicació de rius, rierols i d’altres zones humides que ha propiciat l’hàbitat de nombroses espècies de peixos, amfibis. La seva situació geogràfica permet fer estada a nombroses aus migratòries.

Pel que fa a les espècies d’aus més importants trobem el Bernat Pescaire, la Xivitona, el Xarxet, el Becadell, ànec Coll Verd,. Sobre les espècies d’amfibis destaquen la granota verda, el gripau, la salamandra i el tritó pirinenc. En peixos cal remarcar la presència de la carpa, el barb de muntanya o la truita de riu. Cal no oblidar els mamífers com la rata d’aigua, el teixó, la guineu, la fagina, el porc senglar, entre d’altres.