Església de Sant Pere i Castell de Montllobar

Dijous, 31 octubre, 2013
Ubicació: 
Font: 
PAS

La singularitat d’aquesta construcció destaca primerament per la galeria porxada que dóna a un petit pati, des del qual s’accedeix a l’església. L’edifici romànic utilitza un absis rectangular que reprodueix models tipològics més antics.
A prop hi ha el castell de Montllobar, al qual s’accedeix des del coll que duu el mateix nom per una pista forestal d’uns 900 m. Des del segle XII la història del castell de Montllobar està directament lligada a la Baronia d’Eroles.