Escriptors de Xàbia

Divendres, 9 abril, 2010
Ubicació: 
Temàtica: 
Font: 
pas
Text aportat per: 
Francesc Reus

Damián Giner, religiós franciscà que a l’any 1598 va publicar el llibre Comentarii Scoti in IV libros sententiarum in faciliorem, clariorem methodum redacti, de caire filosòfic.

 ,

Fray Cristóbal Bas, religiós mercedari, orador insigne i autor de Despertador espiritual y oración evangélica del Redentor Redimido, o Santo Cristo del Rescate, del Real Convento de Nuestra Señora de la Merced, redención de cautivos, de la villa de Madrid (1670) i Guerra contra la guerra. Clamores de la razón contra los tumultos de la locuacidad (1683). Después de la seua mort, va aparéixer , Afectos de un corazón contrito (1743)

 ,

Francisco Segura, religiós de l’orde dels Mínims i també conegut per la seua oratòria, que va publicar: Sermón de la sábana santa (1763) Elogio que en honor de los santos mártires de Valencia, Juan de Perusso y Pedro de Saxoferrato, hijos y compañeros de San Francisco, pronunció en el convento de San Francisco…(1779), Elogio que con relación a los solemnes cultos que la piedad valenciana consagró al Santísimo Christo de la parroquial iglesia del Salvador de Valencia dijo…(1792) y Elogio que en honor del santo sepulcro de Christo, venerado en la parroquial iglesia de San Bartolomé pronunció…(1798)

 ,

Antonio Catalá Catalá, advocat i diputat provincial i a Corts, va publicar a la Societat Econòmica de Amigos del País, de València, alguns treballs sobre la pansa a la Marina: Sobre la cosecha de pasa moscatel del antiguo Reino de Valencia (1843), Noticias sobre el comercio de la pasa moscatel de Denia (1843) i Memoria sobre el cultivo de la vid , y producción de pasa moscatel (1861)

 ,

Jaime González Castellanos, metge i profesor universitari, va ser un dels promotors del sanatori de Fontilles i va dedicar gran part de la seua vida a l’estudi de la lepra, sense abandonar altres especialitats mèdiques. Són nombroses les seues publicacions en revistes i butlletins de medicina , Aixa com les ponències presentades a diferents congresos de Medicina, moltes de les quals han estat publicades.

 ,

Eduardo Genovés Olmos, eclesiàstic i Rector del Col.legi de Sant Joan de Ribera de València, va publicar Memoria sobre les relacions entre les Germanies de València i Mallorca (1905), Bibliografía valenciana: Catàlech descriptiu de les obres en llengua valenciana des de 1474 fins 1910, obra en quatre volums (1911-1914), Pràctica parroquial (1914) i Comandant per capità, drama històric en tres actes i en vers, original d’un jaimiste de pura sang.

 ,

 ,