El Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores és una entitat sense afany de lucre, constituïda l’any 1987, que fa el seu treball socioeducatiu en diferents sectors de població en situació de risc, dificultat i conflicte social. Són finalitats de l’associació: Millorar la qualitat en l’atenció d’infants, joves i les seves famílies que es troben en situació de dificultat i/o conflicte social, promoure el reconeixement social i tècnic dels educadors de carrer i del treball socioeducatiu en medi obert amb menors i joves, intervenir en medi obert, especialment amb educadors de carrer, per prevenir i actuar davant situacions de desadaptació social, col•laborar amb l’administració competent per protegir de manera adequada els menors desemparats i donar suport als que deixen la xarxa de protecció de menors, facilitar la integració social dels joves interns del centre penitenciari, així com donar suport als reclusos i exreclusos en el procés d’inserció sociolaboral,intervenir i actuar en el procés socioeducatiu dels joves en situació de conflicte social sotmesos a mesures judicials, facilitar el procés de formació i incorporació laboral, especialment dels joves, i en general de les persones en situació de dificultat social, elaborar i fomentar estudis i investigacions sobre temes relacionats amb el treball socioeducatiu, dur a terme accions formatives per difondre el model de treball socioeducatiu de l’associació, fer el seguiment i la denúncia de les actuacions relacionades amb la infància i la joventut que, executades per serveis públics o privats, no ofereixin un nivell adequat de qualitat o siguin perjudicials per als menors. PROJECTES: Programa de treball socioeducatiu en medi obert amb educadors de carrer, Llar funcional per a menors de 14 a 18 anys en situació de dificultat social, Programa d’emancipació “un pont per a la vida adulta”, Programa d’educadors familiars, Itinerari d’orientació i acompanyament per a la inserció sociolaboral de la població penitenciària, Programa de rehabilitació psicosocial i d’inserció sociolaboral de reclusos amb malalties mentals, Taller de neteja de cotxes i càtering “aprenent a treballar”, Programa d’intervenció socioeducativa per a la unitat de mares de Mallorca.

Participa

A totes les activitats i iniciatives que anem creant

Registra't

Dóna a conèixer el teu municipi publicant un article a la Camipèdia.

Fes-te vetllador del camí

Ajuda a definir i marcar el teu tram d'El Camí.

Fes-te soci / padrí del camí

Ajuda'ns a fer El Camí!

Fes-te amic del camí

Estigues informat de totes les novetats.