Entitat Social. El GOB

Dimecres, 16 febrer, 2011
Font: 
pas
Text publicat per: 
Toni Rubio Cacharrón, Àrea d'Informació i Divulgació
EL GOB: El GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) és una entitat no lucrativa creada l’any 1973 que té com a missió la defensa i conservació dels valors ambientals de les Illes Balears, la informació i educació ambientals i el coneixement i participació de la societat en les polítiques publiques i privades amb incidència sobre el medi ambient. PROJECTES I CAMPANYES: El GOB realitza anualment projectes i campanyes sobre: - Biodiversitat: Campanyes de declaració d'espais naturals protegits, disseny i execució de projectes de conservació de fauna i flora silvestres, promoció de la creació de refugis de caça a partir d'acords amb propietaris, estudi de poblacions i campanyes d’anellament científic d'aus. - Territori i recursos naturals: Seguiment de la planificació urbanística, anàlisis dels diferents expedients i es promoció d’alternatives. Anàlisi de la situació dels recursos hídrics i de la generació i consum de l'energia, incentivant l’ús racional. Revisió de la planificació de les infrastructures que afecten els consums d’aigua i energia. En l’àmbit dels residus, campanyes i projectes per a fomentar la reducció i el reaprofitament i evitar la contaminació. - Educació ambiental: Disseny i oferiment d’activitats d'educació ambiental a aules i espais naturals. Campanyes de participació i de canvi d'hàbits. Projectes de ambientalització de l'activitat econòmica. Edició de materials. Grups infantil i juvenil del GOB. - La Trapa: La Trapa és una finca de muntanya amb una extensió de 81 hectàrees, i que amb l'objectiu d'evitar la seva imminent urbanització, va ser adquirida l'any 1980 pel GOB a través d'una subscripció popular. Amb una gran riquesa ambiental, s'usa per a diversos projectes de gestió sostenible i rep cada any la visita de 5 mil escolars. El grup de voluntaris de la Trapa realitza activitats de manera permanent des de 1994. Un exemple de compromís constant amb el medi natural. HORARI D’ATENCIÓ: L’horari d’atenció es els matins de dilluns a divendres de 9h a 14h, i els horabaixes de dilluns, dimecres i divendres de 17h a 19h.