Entitat social. Banc de sang

Dijous, 17 febrer, 2011
Font: 
pas
Text publicat per: 
Irene Planas
FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, fundada l’any 1998, és el centre sanitari de recepció de les donacions que es realitzen a Balears (Banc de Sang, Banc de Teixits, Banc de Llet Materna) que ofereix els seus serveis als centres hospitalaris i clíniques de les Illes Balears. S’encarrega de la promoció, potenciació i desenvolupament de la donació de sang voluntària, la programació de totes les extraccions de sang, el processament i fraccionament de totes les unitats de sang recollides, el subministrament de sang a tots els hospitals i centres sanitaris i la coordinació dels processos d’obtenció de teixits entre altres activitats. Actualment, la Fundació està regida per un Patronat presidit per un Director general de la Conselleria de Salut. Aquest Patronat està integrat per representants de la Conselleria de Salut (4), Ib-Salut (6), Creu Roja (2), Col•legi de Metges (1), Col•legi de Farmacèutics (1), Federació Balear de Donants de Sang (1), a més el Gerent i l’administrador de la Fundació i el Secretari del Patronat que participen amb veu però sense vot. La seu de la FBSTIB està situada a Palma, al carrer Rosselló i Caçador, 20 i l’horari és de dilluns a divendres de 08.00 a 20.30 hores i els dissabtes de 9 a 13.30 hores. Tel: 971 76 44 33.