En què treballem a Cinctorres

Dimarts, 14 febrer, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

El mitjà de subsistència ha estat tradicionalment l’agricultura de secà: cereals, pataques i vinya, però des de la segona meitat del segle XX el camp s’ha anat , , , abandonant, de manera que ara les terres conreades no ocupen més d’una quarta part del terme. Les altres activitats tradicionals han estat la indústria tèxtil de la fabricació de faixes(des del segle XIV) i la venda ambulant de faixes, que ,es venien per tot l'estat.

 ,

Actualment l’activitat econòmica està basada en la ramaderia intensiva (granges de porcs) i extensiva (bous, vaques i ovelles), la tòfona i mitja dotzena d’empreses tèxtils familiars.

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,