El nom de Vilafranca

Dimecres, 15 febrer, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

El nom actual de Vilafranca apareix per primera vegada l’any 1274, més de tres dècades després de la fundació del poble per part de Blasc o Balasc d’Alagó. El topònim respon a la necessitat d’indicar dues de les característiques que tindria la població a partir d’aquell moment: en primer lloc, passava a ser vila, ,és a dir, no una aldea , ,subordinada a un altre lloc, i d’altra banda,franca o lliure, ja que , ,només depenia del rei i gaudia d’alguns privilegis. ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

vila,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,