Ubicació: 

L’Obra Social de “SA NOSTRA” constitueix l’instrument mitjançant el qual “SA NOSTRA” acompleix el seu objectiu fundacional de proveir béns i serveis d’interès general al conjunt de la societat. El propòsit essencial és fomentar el desenvolupament i el benestar social i cultural en el seu àmbit geogràfic d’actuació, així com de promoure la conservació del patrimoni natural i del medi ambient.

 ,

Acció social: l'Obra Social de "SA NOSTRA" fomenta actuacions encaminades a la millora de la qualitat de vida i el benestar de la població, molt especialment els infants i joves, les persones majors, les persones depenents i d'altres en situació d'exclusió social.

 ,

Cultura: l’objectiu primordial de l’Àrea de Cultura de l’Obra Social de “SA NOSTRA” és contribuir al desenvolupament cultural de les Illes Balears. Aquesta desenvolupa exposicions, col•loquis, presentacions, cicles de conferències, publicacions, festival de música electrònica (Centremàtic, mes de setembre),...

 ,

 ,Educació IR+D: l’objectiu primordial de l’Àrea Educació i Recerca més Desenvolupament de la’Obra Social de “SA NOSTRA” és estimular les activitats d’ensenyament i de recerca a les Illes Balears.

 ,

Medi Ambient: l’objectiu primordial de l’Àrea Medi ambient de l’Obra Social de “SA NOSTRA” és promoure la conservació del patrimoni natural i la sostenibilitat del medi ambient de les Illes Balears.

 ,

Campanya Participa: mitjançant  ,la campanya Participa, els clients han estat els que han decidit les accions que l’Obra Social ha programar, la qual cosa s’ha fet tenint en compte les seves preferències sobre quatre gran línies d’intervenció: l’educació, la cultura, el medi ambient i l’acció social. Ha estat precisament aquesta darrera, l’acció social, la comesa per la qual han mostrat més preferència els nostres clients. Així, un 43% dels nostres beneficis s’han destinat a atenció i prevenció a la dependència, ajuda a persones en risc d’exclusió social, cooperació local i internacional, programes d’habitatge i treball per a la joventut, associacionisme i participació ciutadana, oci i activitats per a persones grans, etc.

 ,

Centres de l'Obra Social: l’activitat de l’Obra Social de “SA NOSTRA” s’ha desenvolupat principalment a la seva xarxa de centres distribuïts arreu de l’arxipèlag: el Centre de Cultura de Palma, el centre de formació Can Tàpera i la finca de Sa Canova, a Mallorca, les sales de cultura de Maó i Ciutadella, a Menorca, i la sala de cultura d’Eivissa.

Participa

Pots ajudar de moltes maneres a fer créixer El Camí, un projecte col·laboratiu que té la seva raó de ser en la participació de la gent del territori. Tant si només vols rebre informació de les nostres activitats com si vols prendre part activa en la construcció d’El Camí sortint a marcar el traçat pel teu municipi, trobaràs la manera d’implicar-te que més s’adeqüi a les teves preferències. Entre tots fem El Camí!
 

Registra't

Dóna a conèixer el teu municipi publicant un article a la Camipèdia.

 

Participa en la Secció de Caminades

Participa en organitzar una caminada a l'any a la teva comarca.

 

Fes-te soci/a del Camí

Entre tots i totes mantenim viu el Cami!

 

Fes-te amic del Camí

Estigues informat de totes les activitats.

 

Esteu aquí