Castell de Juià

Divendres, 4 agost, 2017
Ubicació: 
Font: 
Viquipèdia
Text publicat per: 
Wikipedia

El castell de Juià està situat prop del veïnat de Mas Nadal, a Juià, als contraforts septentrionals del massís de les Gavarres. Es troba dalt d'un petit turó que controla la propera vall del Ter. Actualment el conjunt està molt destruït, només en resten paraments de pedra vertical. Tot i això, sembla que l'origen de l'ocupació humana prop de la fortificació és força antic. Així sembla que ho corrobora el fet que s'han trobat ceràmiques antigues a les seves proximitats. Aquesta zona era aprofitada en època romana per a l'obtenció de matèries primes, alhora que, a prop, passaven dues de les principals rutes terrestres de l'època: la Via Augusta i el camí d'Empúries.  Algun dels autors que han investigat els orígens del castell els situen a la tardoantiguitat, basant-se en l'ús de tàpia en la construcció dels seus murs.