Castell de Bellver. (Centres d'Art municipals)

Dimecres, 16 febrer, 2011
Ubicació: 
Font: 
pas

Activitats obertes als visitants.

 ,

Visita del Castell: Inscripció oberta fins a completar les places disponibles: castelldebellver@a-palma.es

 ,Tel. 971735065 Gratuït.

Visita Familiar: Continguts dirigits als nins acompanyats per adults, edat recomanada, entre 5 i 12 anys.

Visita adults: Continguts generals de caire divulgatiu, edat recomanda, a partir de 12 anys.

Visita Torre: Es recomana dur calçat esportiu. No és recomanable la visita amb menors de 5 anys ni tampoc per a persones amb dificultats per pujar i baixar escales.

 ,

A més el Castell de Bellver inclou un museu.

 ,

Història

El setembre de 1931 el govern de la II República acordà la cessió del bosc i del castell de Bellver a l’Ajuntament de Palma per tal de dotar la ciutat amb un parc públic i un museu d’art. Les gestions de la cessió foren realitzades a Madrid pel diputat en Corts Alexandre Jaume i Rosselló. La Comissió Municipal de Cultura, formada per Emili Darder, Andreu Crespí, Lluís Ferbal i Francesc de Sales Aguiló, membres tots ells dels consistoris republicans, fou l’encarregada de crear el Museu Municipal que començà a funcionar l’any 1932 amb dotació de personal i laboratoris de restauració i fotografia propis. El Museu es va inaugurar el juny de 1936 mantenint la seva primitiva configuració fins a 1974, exceptuant el parèntesi de la Guerra Civil (1936-39) en què el castell de Bellver tornà a ser utilitzat com a presó política.

El Museu Municipal actuà com a museu provincial fins a la creació del Museu de Mallorca (1960) i és per aquest motiu que les seves col•leccions tenien orígens molt diversos, relacionats amb l’arqueologia, l’art i la història de l’illa de Mallorca.

Les principals col•leccions eren les següents: - Col•lecció Despuig d’Escultura Clàssica adquirida per l’Ajuntament el 1923 - Col•lecció de materials arqueològics de les coves d’enterrament de Son Jaumell (Capdepera), Son Mulet (Llucmajor) i Na Fonda de sa Vall (ses Salines). Materials cedits a l’Ajuntament per A. Crespí, L. Ferbal i F. de Sales - Materials arqueològics de la ciutat romana de Pollentia procedents de les excavacions de Gabriel Llabrés i Rafel de Isasi i dipositats per l’Estat espanyol - Maquetes de l’Escola Nàutica del Reial Patrimoni - Col•lecció numismàtica de Lluís Ferbal - Col•lecció d’objectes relacionats amb Gaspar Melchor de Jovellanos adquirits per l’Ajuntament.

El 1974 es creà l’actual Museu d’Història de la Ciutat de Palma, fruit d’un conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Dirección General de Bellas Artes del Ministeri de Cultura. L’acord municipal de creació del nou museu dóna prioritat a les obres artístiques, plànols, maquetes i objectes relacionats amb la ciutat de Palma i la seva evolució urbana. El Museu d’Història de la Ciutat de Palma se situa a la planta baixa de l’edifici, a les habitacions que envolten el pati d’armes i es distribueix en vuit sales que corresponen a les diferents etapes d’evolució de la ciutat. Cada sala conté les peces imprescindibles per entendre una època de la història de la ciutat, un text significatiu, una cronologia, un conjunt de plafons explicatius i el nom que la ciutat adopta a cadascuna de les èpoques històriques.