Can Siset Sisó, la casa més antiga conservada a Breda

Dimecres, 25 setembre, 2013
Ubicació: 
Font: 
Francesc Mas Trunas

La nostra botiga, Ceràmiques Terraforta, ,està ubicada en una antiga casa del segle XVI ,de Breda ,anomenada Can Siset Sisó. ,

Can Siset Sisó és una casa que forma part del grup d’edificis protegits del nucli històric de Breda que són Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Actualment, es tracta de l’edifici civil més antic i ben conservat a , la vila i que inclou elements arquitectònics de característiques molt singulars. Hi destaquen la porta principal adovellada d’arc rebaixat damunt la qual hi ha un escut de pedra amb la data de fundació: 1543. També són notables les finestres gòtiques d’arc conopial amb decoració lobulada i amb relleus figuratius a les impostes.

A banda dels detalls externs de façana, tota la casa conserva la morfologia pròpia dels primers habitatges de terrissaires que començaren a alçar-se a Breda i que, ara com ara, es pot visitar lliurement en horari comercial. Conté una cuina amb llar de foc, una pallissa on es guardava la llenya, un premsa de pedra per moldre galena, un forn de llenya per a coure terrissa i diverses estances que s’anaren condicionant a l’activitat artesanal. Els sostres i els embigats són de fusta i algun de canya, les parets són de pedra o bé d’adob o maó i el sòl dels baixos és de rajola de tova. ,

Sens dubte, l’element més singular d’aquest immoble és el forn de flama directa que es conserva a l’interior. Es tracta d’una tipologia coneguda als centres terrissaires de la conca mediterrània com a forn morú. Està constituït per dos cossos: la part inferior, la foganya, on es cremava el combustible de llenya i la part superior o cambra del forn on s’hi coïen els objectes d’argila com les olles o les cassoles. Les parets són gruixudes, preparades per resistir i conservar l’escalfor del xoc tèrmic de les dotze hores de foc continuat que durava la cuita de la terrissa fins arribar gairebé als 1000ºC. ,

Els forns moruns eren un element distintiu de l’arquitectura bredenca, nombrosament distribuïts per tot el poble. Breda era un dels indrets on, pel desenvolupament extraordinari que assolí l’ofici de terrissaire, es bastiren un nombre important d’aquestes edificacions. Actualment, però, en resten molt pocs exemplars a tot arreu. El progrés industrial dels darrers vint anys ha anat accelerant indiscriminadament l’enderroc d’aquests forns. El de can Siset Sisó és un d’aquests escassos vestigis que encara es conserven a Breda i que bé mereix visitar-lo per la seva originalitat.