Activitat econòmica d'Estellencs

Diumenge, 1 juny, 2014
Ubicació: 
Font: 
REDACCIÓ NNSS D’ESTELLENCS ADAPTADES AL PTM, Ajuntament d'Estellencs
Text publicat per: 
PAS

A l’actualitat l’economia del poble està lligada al turisme, essent la majoria d’activitats les destinades a ús de hotel i residencial turístic, acompanyades de l’oferta complementaria (restaurants y bars).

 Estellencs tradicionalment ha estat vinculat només al sector agrari, que actualment està lligat l’agricultura d’autoconsum per la conservació del paisatge tradicional. Pel que fa a la ramaderia, la major part de caps de bestiar és oví, seguit de lluny per la ramaderia caprina i l’aviram. 

Al municipi d’Estellencs l’activitat industrial és casi nul.la. És l’activitat constructiva la base del sector secundari, tant a nivell de nombres d’empreses com de població activa. L’Agenda Local destaca la producció de vi i oli.