Activitat econòmica d'Escorca

Dilluns, 19 maig, 2014
Ubicació: 
Font: 
pas
Text publicat per: 
PAS. Font: Web Paraiso Balear i de Visita Escorca

Quasi el quaranta per cent del total del terme és improductiu, i poc més de la meitat del mateix està ocupat pel bosc, especialment pinar i alzinar. L’activitat agrària se centra bàsicament en les oliveres, pastures i cereals, arbres fruiters i a explotacions forestals. Les unitats ramaderes censades el 1999 eren 898: 20 de boví, 718 d’oví, 63 de caprí, 47 de porcí, 36 de equí y 13 d’au.


Quasi el 82 por cent de la població activa treballa en el sector serveis. En el sector d’indústria, cal destacar les plantes embotelladores d’aigua mineral, de les més prestigioses de l’illa. 

Font: visitescorca.com

Font: paraisobaler.com