Activitat econòmica de Taradell

Dimarts, 6 desembre, 2011
Ubicació: 
Font: 
pas

Dins el sector primari, la ramaderia destaca molt més que l’agricultura gràcies a la cria de bestiar porcí, que és l’activitat econòmica amb més pes a la comarca. Pel que fa al sector secundari val a dir que Taradell tradicionalment sempre ha estat molt relacionat amb el tèxtil, ja abans de l’any 1616 s’hi va constituir un gremi de paraires i teixidors i al llarg del s. XVIII va ser un dels tres pobles amb més producció de la comarca. Per altra banda, els molins també van ajudar a fer rodar l’economia de la zona, actualment encara hi ha dins el terme cinc molins fariners –com el dels Capellans, Esquís o Ral-, però cap és en funcionament. Avui dia, el panorama industrial de la vila s’ha diversificat molt, queda alguna petita resta del tèxtil, però la indústria metal·lúrgica i l’alimentària (estretament relacionada amb la producció porcina) també són representatives. Pel que fa al sector terciari, les activitats comercials augmenten cada dimecres amb la presència del mercat setmanal. D’altra banda cal destacar el fet que, per la seva privilegiada ubicació i bon clima, Taradell sempre ha estat un centre d'estiueig tradicional per la gent de Barcelona i, sobretot, de Vic, que mica en mica ha anat convertint en primeres les segones residències que hi tenien. Això ha provocat una crescuda força notable de la població del municipi durant els darrers anys, cosa que ha possibilitat que Taradell sigui un dels set municipis osonencs que superen els cinc mil habitants.