Activitat econòmica de Petra

Diumenge, 1 juny, 2014
Ubicació: 
Font: 
pas
Text publicat per: 
PAS. Font: Ajuntament de Petra

Petra es un poble rural de gran activitat agrícola i ramadera fins un passat molt recent, que queda testimoniada pels molins que encara hi ha, per les possessions com Son Mieres, Son Santandreu, Els Cabanells Vells i Ses Cabanasses i per els oficis artesanals dedicats a la fabricació i manteniment de maquinària agrícola tradicional.

L'altre activitat principal del poble ha estat l'extracció de marès i de material de construcció.

És també un endavament important de vies de comunicació amb altres pobles del Pla i de llevant de l'illa, i això n'ha facilitat les relacions sòcio-econòmiques amb aquestes comarques.