Activitat econòmica de Maria de la Salut

Diumenge, 1 juny, 2014
Ubicació: 
Font: 
pas
Text aportat per: 
PAS. Font: Viquipèdia

Maria de la salut, és un poble agrícola on destaquen els conreus herbacis extensius i la ramaderia ovina; així com els alls, els melons, les sindries i les tomàtigues (que en molts cops se segueixen produint en secà); i en zones marginals, els ametllers. Tradicionalment han existit, i existeixen encara, menestrals de la fusta i del ferro. No obstant, en els darrers anys han proliferat diferents empreses dedicades a la construcció, ja sigui materials de construcció (principalment bloquets i altres prefabricats) com obra pública i civil. 

Destaquen com altres oficis habituals, en nombre els de mestres i professors.