Activitat econòmica de Fontdepou

Dimecres, 4 desembre, 2013
Ubicació: 
Font: 
PAS

Fontdepou havia arribat a tenir 72 famílies, però actualment la població s’ha vist reduïda a causa de l’emigració que ha patit el poble al llarg del temps per part de la majoria de la població jove cap a municipis com Balaguer i Lleida. L’economia principal de la població era el carbó vegetal, gràcies als nombrosos alzinars i les nombroses rouredes que hi havia i que encara hi ha per la zona. L’època àlgida era al març, i tot el poble i fins i tot habitants dels pobles del voltant es reunien per tallar la llenya, transportar-la i muntar i vigilar la carbonera. Quan havien passat dotze dies s’extreia el carbó i s’anava a vendre a Balaguer. Actualment aquesta tradició s’ha perdut i la font principal d’ingressos és la ramaderia.