Activitat econòmica de Castell de Mur

Dimarts, 13 desembre, 2011
Ubicació: 
Font: 
pas

Segons Madoz, a mitjan segle XIX, en aquestes terres es produïa blat, ordi, seda, llana i vi, el qual era venut a la Vall d’Aran. Hi havia també caça de conills, llebres i perdius. També hi situava un molí fariner, un trull i una fàbrica d’aiguardent. Actualment, la base de l’economia local és l’agricultura. Els principals conreus són els cereals i el farratge, tot i que als vessants assolellats hi ha oliveres i ametllers. Les terres es treballen majoritàriament sota règim directe de propietat. Pel que fa a la ramaderia, predomina el bestiar porcí, tot i que la cria tradicional de bestiar és la del sector oví. D'altra banda, cal destacar la cria de cabrum, de bestiar boví i de conilles. Destaca també el turisme de restauració. En general, però, els serveis depenen totalment de la ciutat de Tremp.  ,