Activitat econòmica de Campanet

Dissabte, 31 maig, 2014
Ubicació: 
Font: 
Viquipèdia Campanet/ Ajuntament de Campanet
Text aportat per: 
PAS

L'economia de Campanet s'ha basat, fins a gairebé els anys 40 del segle XX, de manera exclusiva en el sector agrari. A partir del 1945 el sector del calçat comença a tenir un paper molt important a la vila, ja que durant aquest any es fan 422.000 parells de sabates, destinades a Mallorca, Cuba i l'exèrcit. Actualment, els sectors predominants són la construcció, els serveis turístics a la zona d'Alcúdia i les indústries i serveis d'Inca i Palma.

La tradició agrària, ramadera i artesanal del municipi han donat lloc a la creació de la Fira de Maig, una fira essencialment artesana, on campaneters i artesans de tot Mallorca exposen el seu treball en un medi especial; i també en els darrers anys, una fira ramadera, des de la qual la recent sorgida Cooperativa de Campanet treballa per mostrar a campaneters i visitants la seva tasca i el seu compromís amb el món del camp i amb les races mallorquines.