Activitat econòmica de Beuda

Divendres, 2 desembre, 2011
Ubicació: 
Font: 
PAS

Beuda manté una relació molt estreta amb el municipi de Besalú, nucli històric de referència.

Majoritàriament, Beuda es dedica a l'explotació de l'agricultura de secà (vinya, oliveres, cereals) i la ramaderia bovina, ovina i porcina.

En altres sectors, pren importància l'extracció d'àrids en pedreres d'alabastre i granit, així com la fàbrica de paper que acull.