Activitat econòmica Binissalem

Dimecres, 4 gener, 2012
Ubicació: 
Font: 
pas

A Binissalem el cultiu de la vinya i l'elaboració de vi tenen molt pes, produint-se un gran desenvolupament econòmic. En l'any 1891, van sortir de Mallorca gairebé 50 milions de litres, principalment amb direcció a França i la Península.
La filoxera, que arribà a l' illa en 1891, deixà fulminades les vinyes mallorquines desapareixent la principal font de riquesa de l' illa. La crisi vinícola va ser una de les causes que més va incidir en l'emigració (1891-1895), especialment en els municipis on el cultiu era majoritari.

Font:http://www.binissalemdo.com/historia

La seva activitat, actualment es pràcticament de tipus industrial i es basa en el calçat i en la indústria del vi. Són conegudes i apreciades les feines artesanes de fusta d'olivera que es distribueixen per tot Mallorca, així com els objectes manufacturats de pell. Malgrat tot això també existeix una activitat agrícola important, sobretot en el camp de la vinya.

Font: http://www.desguellallucapeu.es/bloque3-cat.php?Cod_categoria=5