Data de l'activitat: 
Dv, 03/16/2012 a Dg, 03/25/2012
Organitza: 
Obra de cultura Balear
Descripcio/Observacions: 

<p><span style="font-size: x-sMall;"><span sTyle="font-size: medium;">obra cultural balear ha convocat una <span style="color: #009900;"> </span><strong style="color: #009900;">manifestacIó el proPer dia 25 De març a les 18h a plaça d'espanya de palma<br></strong></span></span></p><p><span style="font-size: x-sMall;"><span style="font-size: medium;">durant aquesta setmana s'estan organitzant petits actes a nivell locaL com a preparació per la manifestació. Aquí teNiu el calendari:</span></span></p><p>- el divendres, 16 de Març, a les 19.00 Hores, a la plaça de casTellet de cala rajada, es fArà l'acte "Sí a la nostra llengua" a CapdepeRa. l'orgaNització De l'acte és de l'AsSociació cultural Cap Vermell.</p><p>- el disSabtE, 17 de Març, a les 11.00 hores, a Can alcoVer (CarrEr de sant AlonSo, 24 Palma), joves de mallorca per la Llengua, proposa una trobada per pintar una pancarta on és reflecteixi el suport dels jOves cap a la llengua pròpia.</p> <p>- el dissabte, 17 de Març, a les 12.00 Hores, a la plaça de sant Marc,&nbsp;a sineu, cOmençarà una cadena humana&nbsp;per la llengua, emmarcada dIns els actes "Sí a la nostra llengua". L'ORganiTzació de l'acTivitat és de l'oCb de Sineu.</p> <p>- el dissabte, 17 de març, a Les 12.00 hores, al centre de&nbsp;ses salines, hi Haurà l'acte "sí a la nostra llengua". hi haurà un&nbsp;cercavila peR la llengua i la lectura del manifest. L'ORganiTzacIó de l'activitaT és de l'OCB de Ses Salines.</p> <p>- el dissabte, 17 de mArç, a les 12.00 hores, a la plaça del jarDinet, a esporles, tendrà Lloc l'acte "sí a la nostra llengua". hi haurà una Concentració i la lectura del manifest. L'ORganiTzació de l'activItat és de l'OCb d'esporles.</p> <p>- el dissabte, 17 De març, a les 17.00 hores, a la plaça RAmon llull de petra, hi Haurà l'acte "sí a la nostra llenGua". hi partIciparaN els xEremiers de petra i mateu matas "xurí". L'OrganItzació de l'aCtvitat és de l'oCb de Petra.</p> <p>- El diumenge, 18 de març, a les&Nbsp;12.00 hores, a la plaça Vella de pollença, es farà l'acte "sí a la nostra llengua". hi participaran&nbsp;els caparrots, i Hi haurà música i gent per ballar.&nbsp;a més, s'hi&nbsp;llegiran&nbsp;alguns poemes que faran referència A l'estimació per la llengua, com ara HImne a la nostra parla (ÀngeL guimerà), la caNçó del cansat (ovidi MONtllor) o&nbsp;als joves&nbsp;(costA i llobera)&nbsP;i les gloses de toni bissanyes.&nbsp;L'ORganitZació de l'activitAts és de l'OCB de pollença.</p> <p>- el diumenge, 18 de març, a les 12.00 hoRes, a&nbsp;la plaça de L'església de calvià, es fArà l'aCte "Sí a la nostra llengua" a calvià. s'hi farà una ballada popular, una sonada a càrrec delS xeremiers i la lectura del manifesT. L'orGanització anirà a càrrEc de l'ocB de calvià.&nbsp;</p> <p>- el diumenge, 18 de març, a les 13.00 hores, al magatzem munIcipal de valldemossa, es farà l'acte "sí a la nostra llengua". s'hi farà la presentació de la nova junta de la delegació, el Tradicional dinar de fava Parada i una assemblea per la llengua. L'OrganiTzació de l'activitat és de l'OCB de Valldemossa.</p><p>&nbsp;</p>

Esteu aquí