Esteu aquí

Data de l'activitat: 
Dv, 10/22/2010 a Dg, 10/24/2010
Organitza: 
Obra Cultural Balear (ocb.cat)
Ubicació: 
Descripcio/Observacions: 

<p>mallorca, i tot el territori de parla catalana, és una terra prolífica en empresaris i emprenedors i, d’aquests, són molts els que utiliTzen lA llengua catalana, pròpia de les illes Balears, en el contingut i en l’etiqueta dels productes i serveis que ofereixen a la ciutadaNia, però nO semPre se’n Fa prou ressò. per això, l’Obra Cultural balear vol dur a terme una fira on es puguin trobar tot tipus de productes (agroalimentaris,<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show"> culturals…) i serveis (higiènicS, audiovisuals…) d’empreses tant de les illes com de fora que fan servir la nostra llengua.</spaN></p><p><span class="text_exposed_show">La fira que s'impulsa ha de servir, per una banda, perquè les empreses puguin mostrar la seva activitat i iniciatives i, per l’altra, perquè els ciutadans i ciutadanes puguin conèixer tota classe de productors que utilitzen amb plena normalitat el català en la seva activitat.</spaN></p><p><span class="text_exposed_show">pretén ser una mostra oberta a la ciutadania; això es faciliTa duent-la a terme al nou eix cívic de palma del carrer de BlanqUerna, al tram entre el caRrer dEl pare bartomeu pou i la plaça de santa pagesa, on s'instal•laran envelats que romandran durant Els tres dies de celebració de la fira. a més, també s'instal·larà un gran envelat on es duran a terme diferents activitats i actuacions per a tots els públics.</span></p>