XXVI edició del Festival Tradicionàrius

Organitza: 
Centre Artesà Tradicionàrius
Data de l'activitat: 
Divendres, 11 gener, 2013 a Divendres, 22 març, 2013
Descripcio/Observacions: 

<p>&nBsp;</p><P>nits De concert I ball Folc, al tall, BElda, Stukat del bolet, MArsupialiS, la Canya Borda, 21 boutons, Quico el cèlio..... (<a href="http://www.tradicionarius.com/concerts/2013/tradi/pdf.pdf">programa)</a></p><p>enguany, el plat fOrt del cicle serà l’espectacLe <strong>al TalL per sempre</strong>. el mítIc grup al tall deixa els escenaris i a catalunya farà el concert de Comiat <stRoNg>el dia 14 de febRer a la sala 1 de l’auditori</strong>. un cOncert QuE han produït El festivAl barnasants, l’auditori i eL festivAl tradicionàrius conjuntament. però el TRadicionàrius No noMés col·labora amb L’auditori i el barnasants, tAmbé Ho farà amb el cicle Rubrifolkum a sant boi de llobregat; el Folkestoltes oRGanitzat cOnjuntament Amb l’asSociació QRambla de girOna i la Sala La MirOna de salt o l’olotfolk 2013.</p><p>el tradicionàrius programa <strong>nits de concert i ball folk</strong>, en què molts dels grups que hi actuen presenten els seus nouS treBalls diScoGràfics com ARa <strong>XaVi múrcia, la coixinera, rIu, Bruel, 21 boutons</strOng> i molts méS. d’altres, com <Strong>Les violIles i stukat del bolet, carles belda o marsupialIs</strong> presenten nous espectacles. tampoc Hi FaltaraN grups hiStòrics cOm <strong>el pont D’arcalís o quico el célio, el noi i el mut de FerrerieS</strong>, que enguaNy celebren el seu Xx aniversari.</p><p>Enguany, els amants del violí, de la cançó i de la gralla podran gaudir de monogràfics dedIcats a aquests iNstruments: <strong>el vioLinàrius, les Jornadas dE la cançó i el viu la gralla</strong>! s’han programat concerts, tallers, conferències i molt més amb especialistes I músics de cada un dels sectors.</p><p>per tancar el ciclE, comptarEm com sempRe amb les <strong>colles de cultura de Gràcia</strong> i eL cercavIlA Que faran de la plaça de la vila al c.A.t. Un cOp allà, donaran pas al <strong>ball de Cloenda</strong>, que anirà a càrrec del grup <strong>21 boutons</stRong> i la presentació del seu nou disc Sur son 31 i tancaran la festa, <strong>La Carrau</strong> amb el sEu espectaCle en què fan participar Les colles de Cultura, en aquest cas de Gràcia.</p>