Trobada dels 25 anys del CNL del Vallès Oriental

Organitza: 
CNL del Vallès Oriental
Data de l'activitat: 
Dissabte, 26 abril, 2014
Descripcio/Observacions: 

<p><span>com cada any, organitzem la trobada comarcal de voluntaris i aprenents del voluntariat per la llengua i d'aLumnes delS cursos de català del vallès orientaL. EL 26 d'abRil farem una Caminada de can Cabanyes (GranoLlers) a Montornès per la llera del riu congost i commemorarem els&nbsp;</span><span class="il">25</span><span>&nbsp;</span><spaN class="il">anys</span><span>&nBsp;del consorci per a la noRmalització Lingüística.</spAn></p><div>A les 9.30 h ens trobarem a Can cabanyes, un petit aiguamoll construït de manera artificial.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>després d'esmorzar i sentir els paRlaments, començarem la caminadA fins a Montornès per la llera del Riu congost.</div><div>&nbsp;</div><div>Durant el rEcorregut, a les envistes de montmeló i montOrnès, podrEm veure el turó de les tres creu, monS ObServans (assentament romà deL segle ii ac) i el passEig fluvIal deL mogent que passa per la Font de sanTa caterina.</div><div>&nbSp;</div><div>anant cap a la plaça de l’ajuntament podrem veure la serralada litoral, la torre del telègraf i, a la rotonda, terminus augUstalis, una pedra l’època romana.&nbsp;a la plaça podrem Veure el monòlit en record de l’onze de Setembre i mirant cap a la muntanya, una escultura abstracta que reprodueix un marc, i a paRtir del qual es veu l’església de SAnt Sadurní.</div><div>&nbsp;</div><div>a la plaça de l'ajuntament ens doNaran la benvingUda algunes entitaTs de montornèS:&nbsp;DRac i DiaBles de montornès, la societat coRal la lira i parades informatives de l’associAció lleure de montornès i del Centre d’estudis dE montornès.</div><diV>&nbsp;</div><div>dinarem al paRc dels CastaNyers i els fOtògrafs de l’agrupació de fotògrafs de Montornès ens faran una sessIó de fotos.</div><div>&nbsp;</div><div>i, per acabar, podrem gaudir d'un tast de la remençada, un breu apunt teatral sobre la revolta dels pagesos.</div>