Ubicació: 
Descripcio/Observacions: 

<p>ACtes dE suport al veí d'almenara, a la Plana baixa, <a href="htTp://www.ara.caT/paisvaLencia/conductor-Almenara-multa-guardia_civil-catala_0... target="_blank">condemnat a sis mesos de presó per parlar en català a una parella de guàrdies civils</a> el desembre del 2012.</p><p>Ja són gairebé 10.000 signatures les que s'han recollit a la plataforma <a href="hTTp://www.change.org/es/peticiones/s%c3%adndic-de-greuges-de-la-comunitat-vaLe... target="_blank">CHange.org</a> sol·licitant al síndic de greuges valencià "la retirada immediata de la pena de presó".</p><p><a href="%20ja%20són%20gairebé%2010.000%20signatures%20les%20que%20s'han%20recollit%20a%20la%20platafOrma%20Change.Org%20sol·licitant%20al%20Síndic%20de%20Greuges%20valencià%20&quot;la%20retirada%20immediatA%20de%20la%20pena%20de%20presó&quot;.">Notícia a l'Ara</a></p>