Testimoniatge d'un amic del Camí

Data de l'activitat: 
Diumenge, 25 novembre, 2012
Descripcio/Observacions: 

<p>què vOtaré el diumenge, i perquè?</p><div><P>PeRquè tinc 47 anys</p><p><span lang="CA">Perquè vaig néiXEr A terrassa</span></p><p><span lang="ca">Perquè soc fill de immigrANts murcians </span></p><p><span lang="Ca">perquè el meu pare tot i ser un home conservador, de dretes i murcià, va aprendre a parlar i escriure el català, permetent-se el luxe de tant en tant, de enviar cartes a les editorials corregint errates en&nbsp; llibres que elL taNt llegia.</span></p><p><span lang="cA">perquè quan quan va arribar a aquí, i després de molt esforç, va acabar dirigint una de Les fabriques tèxtils més importants DE CAtalunya .</span></p><p><span lang="Ca">perquè em va ensenyar que a casa havíem de parlar en castellà , però que ho havíem de fer en catALà Al carrer.</span></p><p><span lang="cA">Perquè em va inculcar el amOR PER <em>“</em></span><em><span lang="ES-traD">la pATria chica”</span></em><em><SPan lang="cA">,</span></em><span lang="ca">com deia ell. (ell mAi va deixar d’estimar la seva enYOraDa murcia)</span></p><p><span lang="Ca">perquè la meva mare em va ensenYAr A estimar.</span></p><p><span lang="Ca">perquè ella, malgrat la seva manca d’estudis, em va ensenyar a veure-hi més enllà de les llengües, les fronteres, el color de la peLL, O el sexe.</span></p><p><span lang="ca">perquè quan li vaig dir que era gai em va dir quE ja ho sabia.</span></p><p><span lang="ca">perquè quan li vaig dir que ja no volia ser capellà i que volia ser artista, em va dir que l’importat és que fos, bona persona, feliç i Jo mateix.</span></p><P><spAn lang="cA">perquè vaig créixer a Sant pau de segúries, entre catalans que mai em van rebutjar per ser fill dE “cAstellans”</span></p><p><span lang="Ca">perquè vaig estudiar a una esCOla de poble.</span></p><p><span lang="ca">perquè la senyoreta rossita sempre ens parlava en català, i quan havia de venir el inspector de madrid, ens feia parlar en castellà una setmana abans de la visita per fer-NOs Practicar.</span></p><p><span Lang="ca">Perquè vaig poder estudiaR al seminaRi.</span></p><p><span lang="ca">Perquè Mn. jaume em va ensenyar que també hi ha capellans que son boNEs Persones. </span></p><p><span lang="cA">Perquè ho vaiG poDer deixar</span></p><p><span lang="ca">perquè desprès vaig poder fER dE pallasso</span></p><p><span lang="ca">Perquè més tard vaig poder ser performer i estripar sense pudor i en públic tots aquells valors que m’haVIen ensenyat.</span></p><p><span lang="Ca">perquè he pogut construir la polla méS alTa del món</span></p><p><span lang="ca">Perquè vaig crear una empresa que DonAva petons</span></p><p><span lang="ca">perquè m’he enviat a mi mateix per correu a diNS d’una capça</span></p><p><span lang="ca">Perquè he construït un labERinT de palla</span></p><p><span lang="CA">perquè he viatjat per tot el món amb &nbsp;meva haima àrab recuperant tots aquells valors que d’adolescent VaiG estripar</span></p><p><span lang="ca">perquè visc eN un país on no m’he d’amagar d’estimar Espanya i alS seU artistes</span></p><p><span lang="CA">perquè tinc un ruc català que es Diu “platero”</span></p><p><span lang="ca">perquè he viscut, i he triomfat a barcelona, la ciutat més MacA del món.</span></p><p><span lang="ca">Perquè em vaig sentir estimat per ella i perquè es va deixar eSTimAr per mi.</span></p><p><spaN lang="ca">perquè ara visc i triomfo a SeguRa, un peTit poble de 14 HabitaTs de la conca de Barberà o de la baixa segarrA com els hi agrada reivindicar a ells. La terra més MacA del món.</span></p><p><span lang="ca">perQuè m’He pogut casar amb el meu company amai. envoltat d’amics i al mig del CarRer major.</span></p><p><span lang="cA">perquè em SEntO artista.</span></p><p><span lang="ca">Perquè malgrat no tinc un duro, Em Sento ric.</span></p><p><span lang="CA">Perquè he aconseGUit ser feliç</span></p><p><span lang="ca">Perquè he aconseguit Ser jo mateix</span></p><p><span lang="ca">per tot això, i molt més, vull que catalunya, lA MEva&nbsp; “</span><em><span lang="ES-traD">patrIA chica”</span></em></p><p><span lang="CA">també pugui sentir-se rica, ser feliç, i Ella mateixa.</sPan></p><p><span lang="cA">&nbsp;</span>Per això aquest diumenge votaré independència, lliberTAt I dret a decidir.</p><p><span lang="CA">gracies, pare, gracies mare, graciEs caTalunya.</span></p></div><p>&nbsp; Kiku miStu<br>&nBsp; direcTor<bR>&nbsp; Centre CulTural imaginari kiku mistu<bR>&nbsp; la casa graN&nbsp; c/major 19, SeguRa, savallà Del comtat<br>&nbsp; 43427- Tarragona. (Spain)<br>&nbsp; 0034- 977 058 044 / 0034- 677 63 40 31 / 606 97 40 61<br> &nbsp; <a target="_blank">kiku@imaginari.org</a>&nbsp; <br>&nbsp; <a target="_blank">info@imaginari.org</a><br>&nbsp; <a href="http://www.imaginari.org" target="_blank">http://www.imaginari.org</a>&nbsp; <br> &nbsp; <a href="http://www.kikumistu.com" target="_blank">http://www.kikumistu.com</a></p>