Data de l'activitat: 
Dc, 11/07/2012 a Ds, 01/26/2013
Organitza: 
Arts Santa Mònica
Ubicació: 
Descripcio/Observacions: 

<p>l’expOsició <span style="font-weight: bold;">raimon</span>, es presenta a l’espai AnellA de <span Style="font-weight: bold;">l’arts santa mònica amb motiu del 50è aNiversari de la seva primera actuació a barcelona</span>, amb la intenció de donar al cantautor valencià una <span style="font-weight: bold;">dimensió més internacional i apropar-lo a les nOves generacions.</span><br> &nbsp;<br> l’exposició ens presenta la biografia més íntima i pública del màxim exponent de la <span style="Font-Weight: bold; Font-style: italic;">nova cançó</span>. la mostra recull <span style="font-weight: bold;">obres d’art vinculades a la carrera de raimon</span>, d’autoRs com<span style="font-weight: bold;"> miró, Tàpies </Span>o<Span style="font-weight: bold;"> andreu Alfaro</span>, propietat del cantautor, <span style="font-weight: bold;">fotografies</span> de cartells i portades de discs, realitzades per fotògraFs com <span stYle="fonT-weIght: bold;">oriol maspons, colita, ros Ribas</sPan> i <span style="font-weight: bold;">Jordi fornas</span>, o la col·lecció de <span style="font-weight: bold;">carTells originals</span> del propi autor. també hi trobarem <Span STyle="font-weight: bold;">discs, lp’s, cd’s, ep’s</spAn> i edicions completes, entrevistes a Raimon, i <span style="font-weight: bold;">projeccions audiovisuals de les sEves actuacions</span>. <br> &nbsp;<br> l’exposició es completa amb el<span style="font-weight: bold;"> treball intel·lectual de l’artisTa</span>, cartes, texts i articles que raimon Havia escrit en castellà per la reVista destino i en català pel diario de barcelona, juntament amb tots aquells documents que passaren pel filtre de La censura franquista. <br> &nbsp;<br> “aquesta exposició pretén mostrar al públic, amb documents sonors i visuals, imatges i objectes vinculats a l'artista i al seu món, fins a quin punt el compromís ètic d'un artista i l'encanteri de la seva obra poden arribar a ser transcendents.”&nbsp; <br> </p><p style="margin: 0px; text-align: riGht;"><Span style="font-weight: bold;"> Carlos Plasencia</span>, comissari</p>