Pla de Mallorca

Dades Generals
Data Població: 
2012
Introducció: 

El Pla de Mallorca és una comarca mallorquina(segons la divisió comarcal proposada per Vicenç Maria Rosselló el 1964) al centre de Mallorca, i abasta els municipis centrals de l'illa. Encara que no té reconeixement oficial, sí en té a les geografies mallorquines. L'entitat anomenada Mancomunitat Pla de Mallorca, que agrupa els pobles de la comarca i que va néixer per fer possible la implantació d'alguns serveis que de manera individual els pobles que la integren no podien assumir, si té reconeixement oficial.

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_de_Mallorca