PBM '10: Acostant de nou persones als boscos de muntanya

Organitza: 
Projecte Boscos de Muntanya
Data de l'activitat: 
Dilluns, 19 juliol, 2010 a Diumenge, 15 agost, 2010
Descripcio/Observacions: 

<P>llavorsí (pallars SOBirà). el projecte boscos de muntanya (pbm) acosta les persones als boscos de muntanya al llarg d'aquestes 4 setmanes:</p><p>19/07 al 25/07&nbsp;</p><p>26/07 a l'1/08&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp;</em></p><p>02/08 al 08/08&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>09/08 al 15/08</p><p><em><br /></em></p><p><strong>què és el ProJecte boscos de muntanya?</strong></p><p>el projecte es basa en el treball voLunTARi d'adults en boscos de muntanya. el pBm ofereix la possiblitat que persones de més de 18 anys puguin conèixer i viure eL bosc col·labOrant en feines forestals. treballem als Pirineus Des del 2007.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>TaSques que es realitzen:</strong></p><p>- Obertura i manteniment de camins</p><p>- silvicultura (tenir cura del bosc) per a incrementar la disversitat d'espècies i la retenció d'aiGua.&nbsp; per a l'estabiLitat del sòl. contra l'erosió.</p><p>- obres de correcció hidrològica.</p><p>- Manteniment de prats i pastures.</p><p>- Censos dE fauna salvatge.</p><p>&nbsp;</p><p><em>Les esTades són d'una setmana</em></p><p><em> l'organització cobreix les despeses d'allotjament i manutenció</em></p><p>&nbsp;</p><p><Span style="text-decoration: underline;">per a més informació:</Span></p><p>www.projecteboscos.cat</p><p>A/e: info@projecteboscos.cat</p><p>&nbsp;</p>