Marxa pel Decreixement al Vallès

Organitza: 
Marxa pel Decreixement al Vallès
Data de l'activitat: 
Divendres, 2 juliol, 2010 a Dijous, 8 juliol, 2010
Descripcio/Observacions: 

<p>conèixer i viure experiències pràctiques per aconseguir un espai territorialment i sOcialMent cohesionAt!</p><p>2 de juliol: Sant Celoni</p><p>iniCi de la maRxa a les 5 De la tarda a pl. comtes del MOntseny de sant celoni. ITinerari per La tordera, EspAi amenaçat. sopar amb la cooperativA la granel.la i docUmental a la fresca. dormir eScola Josep palLerola</p><p>3 de jUliol: santa maria de Palautordera</p><p>itiNERAri guiat per la plataforma “Un altre pOUm és posSible”, recorRent el camí de St celoni a Palautodera. visita al mercat i distIntes entitaTs. dinar cuIna solar amb la Cooperativa la cortera. viSita i acampada al hort comunItari de la Sal</p><p><br />4 de jUliol: llinars del vallès‐cardEdeu</p><p>visita teRrenys aMenaçats per KàrTing llinars del vallès. caminAda fins a cardedeu amb la gent de Horts vitals. Xerrada sobre l'intercanvi d'objecTes i conEixements A càrreC del banc del temPs de cardedeu. Dormir casal de joves de CardEdeu</p><p>5 de Juliol: granOllers</p><p>caminAda fins a granOLLERS. DINAr a MiG camí. Xerrada Debat “decREIxement” a L’ANonims,</p><p>6 de juliol: gallecs</p><p>Visita dels espais Amenaçats i explicació de les lluites de gallecs. prEsentació de projectes de agroecolOgia a gallecs.</P><p><br />7 de Juliol: can piella</p><p>ruta finS a Can piella, explicació del projecte. JOcs ludico‐transformadors i documentals. Festa de cloenda de la Primera etapA.</p><p><br />8 de juliol: “acampada de resiStèNcies” girona</p><p>s’agafa el tren a La llagoSta per anar a l’acampada.</p><p><strong>per inscriure’s cal:</strong> enviar un correu electrònic a valles@decreixement.net.</p>