Marina Baixa

Dades Generals
Data Població: 
2013
Introducció: 

La Marina Baixa es troba al sud del áís Valencia, a ponent hi ha la serra d'Aitana i a llevant la Mar.