Manifestació bicicletada - Stop Kàrting

Organitza: 
Plataforma Stop Kàrting i entitats adherides
Data de l'activitat: 
Diumenge, 24 octubre, 2010
Descripcio/Observacions: 

<p>la plataforma stop kàrting llinars, entitat ciudadana constituïda l’estiu del 2009 que compta amb més de 1.500 persones i 43 entitats adherides, ens mobilitzem contra el projecte d'implantació d'un circuIt de kaRts internacional a llinars del vallès. Ocuparia més de 13 hectàrees de terrenys no urbanitzables d’especial protecció, classificatS com a conneCtor biològic, a tocar de cardeDeu i de Sant Antoni de vilamajor.</p><p>el proper 24 D'OCTUBRE uS CONViDEm a PARTicipar a la biCICLETADA COnTRA El KÀRTiNg:</p><p>deS de sANt JoSEp a 1/4 D'11 a la Pl. del mogEnt</p><p>Des de cARdEDeU a 3/4 D'11 AL PArc dels PinetOns</p><p>des de SAnt anTONI 3/4 d'11 a Can sauleDa</P><p>deS de lliNArS a 2/4 de 12 a la pl. països catalans</p><p>En acabAt hi haurà parlaments a càrrec dʼAGàpit Borràs (arquitecTe urBanistA), pep riera (pagès) i</p><p>Joan manel riera (biòleg)</p><p>&nbsp;</p><p>Per venIR A LA concentració a peU:</P><p>deS de lliNArS a 2/4 de 12 a lA PL. PAïsos Catalans</p><p>&nbsp;</p><p>arRIBada a l'indret amenaçaT: 1 del migdia. Arribada a l'ermita d'ALfou, a 2/4 de 2.</p><p>agraïments de la plataforma, amenització i dinar de carmanyola (se'l duu cadascú).</p><p>&nbsp;</p><p>Hi sou tots convidats.</p>