Lo viatge de Retrobament a l'Alguer 1960-2010 - activitats culturals

Organitza: 
Ciutat de l'Alguer - Generalitat de Catalunya
Data de l'activitat: 
Dimecres, 23 juny, 2010 a Diumenge, 27 juny, 2010
Descripcio/Observacions: 

<p><span lang="Ca"><span style="font-size: smaLl;"><span Style="font-family: Georgia;">viatge a l’alguer amb motiu de la celebració del cinquantè aniversari del viatge de retrobament.</span></span></spAn></p><P><span claSs="bold">nit de sant joan al PoRt de l'alguEr, </span>inauguraCió del “villAge” del retrobameNt.</p><p>focs De Sant JoaN i concert de l’alguer terra Mia.</p><p>consulteu la resta de programa cultural del 23 al 27 de maig a: http://reTrobamentalguer.cat/&nbsp;</p><P><STRONg>MéS InformaCió: </strong><br />grimAldi LInes<br />tel. 902 531 333 - <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.grimaldi-lines.com/">www.GRIMALdi-LINES.com</a><br /></sPan><br />MERIDIÀ VIAtges<em>.<br /></em>tel. 934 585 556 - <span style="text-decoration: underline;"><cite>www.meridiaviatges.com</cite></span></p>